સમાચાર-વિચાર

બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત-5

. બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત-5 (ગુજરાતી નેટ જગતના વર્તમાન અને ભવિષ્યની છણાવટ કરતી શ્રેણી)  સાવધાન! ગુજરાતી બ્લોગર મિત્રો! ગુજરાતી નેટ જગત ત્વરાપૂર્વક વિસ્તરી રહ્યું છે. આપના ગુજરાતી બ્લોગ્સ અન્ય મોટી સાઈટ્સની નજરે ચડવા લાગ્યા છે. કેટલીક સાઈટ્સ તો આપના બ્લોગ્સને પ્રકાશિત કરવા લાગી છે. આપની માવજત પામેલી ગુજરાતી પોસ્ટ્સ અન્ય કોઈ કોપી… Continue reading બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત-5

સમાચાર-વિચાર

આપના ગુજરાતી બ્લોગની ચોરી? સાવધાન!

. આપના ગુજરાતી બ્લોગની ચોરી? સાવધાન!  .  ગુજરાતી નેટ જગત વિસ્તરી રહ્યું છે. આપણે વર્ડપ્રેસ કે અન્યત્ર આપણી પોસ્ટ્સ પ્રકાશિત કરી છીએ. આપણે મહેનત કરીને આપણી પોસ્ટ્સ લખી છીએ, તૈયાર કરીએ છીએ, પ્રકાશિત કરીએ છીએ. આજની તારીખમાં આપણા પૈકી ભાગ્યે જ કોઈનો હેતુ વ્યાવસાયિક પ્રકાશનનો છે. શું આપણી પોસ્ટ્સ કોપી કરીને કોઈ તેને વ્યાવસાયિક ધોરણે… Continue reading આપના ગુજરાતી બ્લોગની ચોરી? સાવધાન!