સમાચાર-વિચાર

બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત–9

બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત–9 (ગુજરાતી નેટ જગતના વર્તમાન અને ભવિષ્યની છણાવટ કરતી શ્રેણી)  આપણો એક મહત્વનો ઉદ્દેશ ગુજરાતી નેટ જગતને લોકભોગ્ય બનાવવાનો પણ છે. તે માટે વિષયવસ્તુ (Content) તથા સાઇટ ડિઝાઇન (Site design) મહત્વનાં ગણાય. આપણે સાઇટની સુયોગ્ય ડિઝાઈનનો વિચાર કરીએ. બ્લોગિંગની વાત કરીએ તો વર્ડપ્રેસ ઉપરાંત ઇન્ટરનેટ પર અન્યત્ર પણ ગુજરાતી… Continue reading બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત–9

સમાચાર-વિચાર

બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત-8

. (UPDATE: 28.12.2016: વાચક મિત્રો! આજે આ નોંધ એટલા માટે મૂકી  રહ્યો છું કે 2007માં લખાયેલ મારી આ દસ હપ્તાની શ્રેણીના કેટલાક મુદ્દાઓ આજે પણ એટલા જ પ્રસ્તુત છે. ગુજરાતી બ્લૉગિંગના ઇતિહાસમાં આ શ્રેણીનું ખાસ મહત્વ સુજ્ઞ વાચકો સમજી શકશે. વાચકોને આ શ્રેણીના 1 થી 10 સુધીના બધા હપ્તા ક્રમમાં વાંચવા ભલામણ છે. “બાવીસમી શ્રેણી”… Continue reading બાવીસમી સદીના ગુજરાત માટે ગુજરાતી નેટ જગત-8