સમાચાર-વિચાર

મધર્સ પેટના વાર્ષિકોત્સવની તસ્વીરો

ભૂલકાંઓમાં સુષુપ્ત શક્તિઓને ખીલવવામાં અમદાવાદના “મધર્સ પેટ”નું નામ સર્વ પ્રિ-સ્કૂલ સંસ્થાઓમાં મોખરે રહે છે.

આ પ્રસિદ્ધ ચાઈલ્ડ કેર સેન્ટરના વાર્ષિકોત્સવની તસ્વીરો આપને જરૂર પ્રભાવિત કરી જશે. આપ પણ મધર્સ પેટના સંચાલકો અને સ્ટાફના સંન્નિષ્ઠ પ્રયત્નો પર આફરીન થઈ જશો!

CLICK BELOW TO ENLARGE THE VIEW:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

પોરસ અને એલેક્ઝાંડર

mp0702.jpg

* * * * * * * * * * * * * *

ગૌતમ બુદ્ધ

gautam_buddha

* * * * * * * * * * * * * * *

અમે પ્રકૃતિપ્રેમી શિશુઓ …

mp0704.jpg

* * * * * * * * * * * * * * *

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગોવર્ધન પર્વત ઊંચકે છે ….

Shree Krishna

* * * * * * * * * * * * * * *

સંસારની દુર્દશાથી વ્યથિત સિદ્ધાર્થ (ગૌતમ બુદ્ધ)ને સમજાવતા માતાપિતા

siddhaartha

* * * * * * * * * * * * * * *

7 thoughts on “મધર્સ પેટના વાર્ષિકોત્સવની તસ્વીરો

 1. we all are very happy to be part of MOTHERS’S PET ANNUAL PROGRAM.
  May I repectfully express my heartfelt Congratulation for wonderful event. i express my views in follwing words:

  Education should develop the potential of each prson to the fullest extent.
  It should always anhance the ability of each individual to cope effectively
  in changing social enviroment, phycical & economic. The attainment of these goals is shared resposibility. The school, home, mandir & community
  all play roles in the education of the child.

  with warm regards,
  MONA . K PATEL

  Like

 2. wish you all time success and prosperity.excellent event as usual very happy to be a part of mother’spet family

  Like

 3. Dear Harishbhai,

  Thanks for posting the photos of Mother’s Pet Annual Function. It is wonderful to see such young kids expressing the emotions.

  Keep us posted about the activities of Mother’s Pet.

  Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s