મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: સ્વ. કવિ રમેશ પારેખ

.

મુક્તપંચિકા દ્વારા સ્વ. રમેશ પારેખને શ્રદ્ધાંજલિ:

સુપ્રતિષ્ઠિત ગુજરાતી કવિ રમેશ પારેખને અંજલિ અર્પવાનો આ વિશિષ્ટ પ્રયોગ છે. કવિના જ શબ્દોમાં તેમને શ્રદ્ધાંજલિ!

કવિની કાવ્ય-રચનાઓમાંથી કેટલીક પંક્તિઓના આધારે મેં મુક્તપંચિકાઓ રચી કવિને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. (મૂળ પ્રસિદ્ધિ તારીખ 18/05/2006)

– – – – — – – –

તમે અમારી
ટગરફૂલ
આંખે ઝૂલ્યા રમેશ!
તમને ફૂલ
દીધાનું યાદ!

—————

પાન ફરકે
અને સઘળા
પ્રસંગ યાદ આવે!
પણ, રે! હવે
રમેશ નથી!

————

કેડ સમાણી
લીલોતરીમાં
તમ વિણ, રમેશ!
કહોને, અમે
ફરશું કેમે?

————-

ખડિંગ ને ત્વ
અમે વાંચતાં
તો રહીશું, રમેશ!
પરંતુ ફૂલ
કોને દઈશું?

———–

નખ જેવડું
આ અતીતનું
ખાબોચિયું, રમેશ!
બની ‘ગ્યું આભ!
કેમ તરશું?

———–
———–

One thought on “મુક્તપંચિકા: સ્વ. કવિ રમેશ પારેખ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s