મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 16/05/2006

.

મુક્તપંચિકાઓ: (પ્રસિદ્ધિ તારીખ: 16/05/2006)

—————-

ઢાઈ અક્ષર
પ્રેમના પઢી,
હાથમાં તારું નામ
લખીને, ધન્ય
બની હું ! રાજ !

————–

રેશમ રાતે,
હળવા શ્વાસે,
બંધ પલક પર,
છાનુંછપનું
ઝૂલે શમણું.

—————

ચિત્તાકર્ષક
કેસરવર્ણો,
ફાલફૂલેલો, જામ્યો
ગુલમહોર!
ગ્રીષ્મબપોર!

————–

ભીતર ખાલી,
બાહ્ય સજેલા
વાણી, વર્તન, દેહ!
નામ રૂપાળું,
આધુનિકતા!

————

યોગનું યોગા!
રામનું રામા!
બુદ્ધનું કર્યું બુદ્ધા!
ધન્ય! આપણો
”ઈંગ્લિશ પ્રેમ”!

—————

આ પરપોટો,
થઈને મોટો,
ફૂલી ફૂલીને ચાલે!
જાગ ! જો ! આવ્યો!
મત્ત પવન!

—————

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s