પ્રકીર્ણ · સમાચાર-વિચાર

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ પદે ડો. કુમારપાળ દેસાઈ

.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદના પ્રમુખ પદે સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર ડો. કુમારપાળ દેસાઈની સર્વાનુમતે વરણી થઈ છે.

આપણે આશા રાખીએ કે ડો. કુમારપાળ દેસાઈના નેતૃત્વમાં સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા ગુજરાતની ગરવી ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ નૂતન શિખરો સર કરે!

ડો. કુમારપાળ દેસાઈને અભિનંદન તથા શુભેચ્છાઓ!

One thought on “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ પદે ડો. કુમારપાળ દેસાઈ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s