પ્રકીર્ણ · સમાચાર-વિચાર

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ પદે ડો. કુમારપાળ દેસાઈ

.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદના પ્રમુખ પદે સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર ડો. કુમારપાળ દેસાઈની સર્વાનુમતે વરણી થઈ છે.

આપણે આશા રાખીએ કે ડો. કુમારપાળ દેસાઈના નેતૃત્વમાં સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા ગુજરાતની ગરવી ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ નૂતન શિખરો સર કરે!

ડો. કુમારપાળ દેસાઈને અભિનંદન તથા શુભેચ્છાઓ!

One thought on “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ પદે ડો. કુમારપાળ દેસાઈ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s