પ્રકીર્ણ · સમાચાર-વિચાર

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ: જ્ઞાનસત્ર

.
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદના કોષાધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ પટેલની એક ટેલિફોનિક વિજ્ઞપ્તિ અનુસાર:

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા આગામી જ્ઞાનસત્ર 23-24-25 ડિસેમ્બર,2006 ના રોજ માંડવી (કચ્છ) ખાતે યોજાશે.

સ્થળ: વિવેકાનંદ ટ્રેઈનિંગ એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ, માંડવી (કચ્છ).

વિશેષ માહિતી માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગોવર્ધન ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-380 009 નો સંપર્ક કરવો. …. હરીશ દવે અમદાવાદ

Advertisements

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s