સમાચાર-વિચાર

પ્રતિભાસંપન્ન ગુજરાતીઓની વસમી વિદાય!

.

પ્રોફેસર દેવવ્રત પાઠક તથા પ્રોફેસર રમણલાલ જોષીના દેહાવસાનથી ગુજરાતના સંસ્કારક્ષેત્રે વિશેષ શૂન્યાવકાશ ઊભો થયો છે. સ્વર્ગસ્થ આત્માઓની શાંતિ અર્થે પ્રાર્થીએ!

ૐ શાંતિ:| શાંતિ:| શાંતિ:|
.

Advertisements

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s