ગુજરાતી · સાહિત્ય

અમે લહર આંસુની

.

અમે લહર આંસુની સાજન અમે છલકતાં લોચન; અમે તમારી મરુભોમના ઝરમર ઝરમર સાવન !સાભાર: “નિતાંત”માંથી. કવિ ડો. ચંદ્રકાંત દત્તાણી.
પ્રકાશક: લય પ્રકાશન, પોરબંદર.

Advertisements

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s