સમાચાર-વિચાર

રીડગુજરાતી.કોમ : ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ

.

ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ તથા રીડગુજરાતી.કોમ

ગરવી ગુજરાતી ભાષાના પ્રસારમાં ગુજરાતી નેટ-વર્લ્ડ પર રીડગુજરાતી.કોમનું આગવું સ્થાન છે.

આપ સૌ મિત્રોને ખુશી થશે કે રીડગુજરાતી.કોમને “ભાષાઈન્ડિયા.કૉમ – બેસ્ટ બ્લોગ સ્પર્ધા”માં ગુજરાતી ભાષાના વિભાગમાં પ્રથમ ઈનામ પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઉપરાંત નિર્ણાયકો દ્વારા રીડગુજરાતીને નંબર 1 સાઈટ ગણવામાં આવી છે જેનું વિશેષથી અલગ ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે.

આપણા મિત્ર શ્રી મૃગેશભાઈના રાતદિવસના અવિરત પ્રયત્નોની આ વિશિષ્ટ ઉપલબ્ધિ છે. આપણા માટે આ ગૌરવની વાત છે.

આવો, આપણે સૌ તેમને અભિનંદન આપીએ અને રીડગુજરાતી.કોમને આવનાર વર્ષોમાં ભવ્ય સફળતા ઈચ્છીએ. ….. હરીશ દવે

.

3 thoughts on “રીડગુજરાતી.કોમ : ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s