ગુજરાતી · સાહિત્ય

આતમનો તારો દીવો

.
આભમાં સૂરજ, ચન્દ્ર ને તારા

મોટા મોટા તેજ રાયા,

આતમનો તારો દીવો પેટાવવા

તું વિણ સર્વ પરાયા …… ઓ રે …. ઓ રે …. ઓ ભાયા!

3 thoughts on “આતમનો તારો દીવો

 1. Hey…., Just remebering my school days when i was use to sing this song in prayer hall

  તું તારા દિલનો દિવો થા ને
  ઓ રે ઓ રે ઓ ભાયા… રખે કદી તું ઉછીના લેતો,
  પારકાં તેજને છાયા.. રે રે ઉછીના ખૂટી જાશે રે, રહી જાશે પડછાયા..

  Really Nice one.

  Like

 2. ઓહોહોહો ! આના કવિનું નામ તો જણાવવું હતું ?
  તારા આતમનો દીવો પેટાવનારો તો તું જ ને !
  થોડામાં ઘણું કહ્યું ! ધન્યવાદ !

  Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s