મધુર ગીતસંગીત

ધરતી કહે પુકારકે

.

કેટલાક ગીતો અમર થઈ ગયાં છે: ચાહે તે ફિલ્મી હો યા ગેરફિલ્મી.

કેટલાક તેમનાં શબ્દમાધુર્યને લીધે; અન્ય કેટલાક તેમની કર્ણપ્રિય તર્જને લીધે, સુરીલા સંગીતને લીધે.

આ વિભાગમાં આપણે પ્રસંગોપાત આવા ગીતોની કડીઓ ગુનગુનાવીશુ.

આજે “દો બીઘા જમીન”નું એક ભાવપૂર્ણ ગીત:

ધરતી કહે પુકારકે, બીજ બિછા લે પ્યારકે,

મૌસમ બીતા જાય …

અપની કહાની છોડ જા, કુછ તો નિશાની છોડ જા,

કૌન કહે ઈસ ઓર તૂ ફિર આયે ના આય……

.

2 thoughts on “ધરતી કહે પુકારકે

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s