મધુર ગીતસંગીત

ધરતી કહે પુકારકે

.

કેટલાક ગીતો અમર થઈ ગયાં છે: ચાહે તે ફિલ્મી હો યા ગેરફિલ્મી.

કેટલાક તેમનાં શબ્દમાધુર્યને લીધે; અન્ય કેટલાક તેમની કર્ણપ્રિય તર્જને લીધે, સુરીલા સંગીતને લીધે.

આ વિભાગમાં આપણે પ્રસંગોપાત આવા ગીતોની કડીઓ ગુનગુનાવીશુ.

આજે “દો બીઘા જમીન”નું એક ભાવપૂર્ણ ગીત:

ધરતી કહે પુકારકે, બીજ બિછા લે પ્યારકે,

મૌસમ બીતા જાય …

અપની કહાની છોડ જા, કુછ તો નિશાની છોડ જા,

કૌન કહે ઈસ ઓર તૂ ફિર આયે ના આય……

.

2 thoughts on “ધરતી કહે પુકારકે

  1. Very Very good website for increasing Gujrati lang. our poems writers are always green & great in all over word this is the proud of our Gujrat. Thanking you all
    Hemnani Noor Ali from Warangal (A.P.)

    Like

  2. આપણે એવાં બીજ છોડી જઈએ જેના અંકુરમાંથી સેંકડો, ઘટાદાર કબીરવડૉ ફૂલે ફાલે અને મા ગુર્જરીને લીલી છમ્મ બનાવે.
    ઇસકે સીવા ઇસ દરવેશકી દુઆ ક્યા હૈ?

    Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s