સાહિત્ય

‘સાહિત્ય’ કેટેગરી : હિન્દી-ઉર્દૂ

.

નેટ પર ગઝલ અને ઉર્દૂ ભાષા અને ઉર્દૂ શબ્દોમાં રસ લેતા ગુજરાતી યુવા-મિત્રોની ચર્ચા વાંચીને મને આનંદ થાય છે. આ રસ પોષાય તેવા પ્રશંસનીય પ્રયત્નો ડો. વિવેક, ડો. ધવલ તથા અન્ય નેટીઝન કરી રહ્યા છે. તેમની લગનને સલામ!

આ પ્રયત્નોમાં સહભાગી થવા હું પણ ઝૂકાવું છું. મારા બ્લોગ પર ‘સાહિત્ય’ કેટેગરીમાં ગુજરાતી, હિન્દી-ઉર્દૂ તથા અન્ય ભાષા એમ ત્રણ્ સબ-કેટેગરીમાં વિશ્વભરના સાહિત્યનો રસાસ્વાદ માણી શકાશે. આપને તે પસંદ પડશે, તેવી આશા છે.

આજે એક ઉર્દૂ શે’ર … (કદાચ ‘તાહિરા’નો? … થોડો સમય લિપિ નિભાવી લેશો? ..)

કિસીકી ચાર દિનકી ઝિંદગી સૌ કામ કરતી હૈ કિસીકી સૌ બરસકી ઝિંદગીસે કુછ નહીં હોતા

One thought on “‘સાહિત્ય’ કેટેગરી : હિન્દી-ઉર્દૂ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s