ગુજરાતી · સાહિત્ય

આરંભ: સાહિત્ય કેટેગરી : ગુજરાતી

મિત્રો!

ક્યારેક એકાંત હોય, ક્યારેક મહેફિલ.

ગીત-ગઝલને માણવાની મઝા ઓર જ હોય છે. કેટલીક પંક્તિઓ તો હોઠ પર વસી જાય છે!

મને થાય છે: આપ દિલદાર મિત્રો સમક્ષ રજૂ કરવાની યે કેવી મઝા આવે! (અહીં પ્રગટ થનાર તમામ કૃતિઓ માટે જે તે કર્તા તથા પ્રકાશકનો ઋણસ્વીકાર કરું છું તથા તેઓની સંમતિની અપેક્ષાએ જ કૃતિ પ્રગટ કરું છું.)

હા, સ્મૃતિદોષને કારણે અથવા અન્ય કારણથી ઉક્તિ, ભાષાશુદ્ધિ અથવા કર્તાના નામમાં ચૂક થાય તો આપ મિત્રો દરિયાવ દિલથી ક્ષમા કરશો અને ધ્યાન દોરશો!

તમારે કરે લાખ તારોની વીણા,
છે મારા કરે એક તંબૂર નાનો;
બજાવી રહો છો તમે સૂર ઝીણા,
બજાવું છું હું સૂર ગજાનો.

સાભાર .. મનુભાઈ ‘ગાફિલ’.
.

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s