પ્રકીર્ણ

મિત્રો!

નમસ્કાર! ગુજરાતી ભાષાના ચાહક મિત્રો!

આજે આ ગુજરાતી બ્લોગ રજૂ કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

આ બ્લોગ પરની પોસ્ટ્સ બહુરંગી હશે: વિશ્વનું વિહંગાવલોકન તથા જીવનના વિવિધ પાસાઓને સ્પર્શતા વિષયો પર મનન. તેના થકી જ તો જીવનમાં રંગો પૂરાતા રહે છે!

5 thoughts on “મિત્રો!

  1. અરે હરીશ ભાઇ તમને ઘણા ઘણા અબિનંદન .
    મને તો આ બ્લોગની આજે જ ખબર પડી. હું હવે રોજ ફોર એસ. વી જ વાંચું છું , જેથી બધું એક સાથે જોવાઇ જાય. એટલે તમારા આ બ્લોગની ખબર ન પડી.
    વર્ડ પ્રેસની સુવિધા જોયા પછી મારા જુના બ્લોગ બંધ કરવા વિચારી રહ્યો છું.

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s