પ્રકીર્ણ

મિત્રો!

નમસ્કાર! ગુજરાતી ભાષાના ચાહક મિત્રો!

આજે આ ગુજરાતી બ્લોગ રજૂ કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

આ બ્લોગ પરની પોસ્ટ્સ બહુરંગી હશે: વિશ્વનું વિહંગાવલોકન તથા જીવનના વિવિધ પાસાઓને સ્પર્શતા વિષયો પર મનન. તેના થકી જ તો જીવનમાં રંગો પૂરાતા રહે છે!

5 thoughts on “મિત્રો!

 1. Dear Harishbhai,
  You know my family before me and Now you will stay in touch with Your Teacher Dr.Bhanuben Trivedi and allof us far away from USA.
  AHMEDABAD and OUR BPA are our love to stay.
  KEEP UP YOUR GREAT WORK.
  MAY BE I WILL LEARN from Suresh Jani and YOU about GUJARATI AND BLOG…..
  Rajendra Trivedi, M.D.

  Like

 2. અરે હરીશ ભાઇ તમને ઘણા ઘણા અબિનંદન .
  મને તો આ બ્લોગની આજે જ ખબર પડી. હું હવે રોજ ફોર એસ. વી જ વાંચું છું , જેથી બધું એક સાથે જોવાઇ જાય. એટલે તમારા આ બ્લોગની ખબર ન પડી.
  વર્ડ પ્રેસની સુવિધા જોયા પછી મારા જુના બ્લોગ બંધ કરવા વિચારી રહ્યો છું.

  Like

 3. Can someone help me to explain what went wrong with this post?

  I wrote the original post in MS Word (Windows XP, MS Offiice 2003) and copy-pasted it at my blog post. Thanks

  Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s