(1) સ્વાગત: પ્રથમ પાનું

.
પ્રસ્તુત છે એક રસપ્રદ ગુજરાતી બ્લોગ: મધુસંચય.

આ બ્લોગ પરની પોસ્ટસ એટલે જીવનના વિવિધ પાસાઓને સ્પર્શતા વિષયોનો મધુર આસ્વાદ.. જાણે જાતજાતનાં પુષ્પો પરથી સંચિત કરેલ મધુની મીઠાશ!

ચાલો આરંભીએ જીવનના ક્ષેત્રો વિષે વિચાર-વિમર્શ અને મનન. ચાલો કરીએ વિશ્વનું વિહંગાવલોકન, સાહિત્ય અને સંસ્કારક્ષેત્રો-કલાક્ષેત્રોની પિછાણ તથા અલક્મલકની સૌના રસને પોષતી વાતો. તેના થકી તો આપણા જીવનમાં મધુસંચય થતો રહે છે.

આશા છે, આપ મધુસંચયને વધાવી લેશો! આભાર!

હરીશ દવે        અમદાવાદ.

* * * * * * * * * * * * * *

મારા અન્ય ગુજરાતી બ્લોગ્સ: વર્ડપ્રેસ પર
( નીચે ક્લિક કરો )

અનામિકા

અનુપમા

અનુભવિકા

અનન્યા

* * * * * બ્લોગસ્પોટ  પર : *  *  *  *  *

મુક્તપંચિકા તથા કવિતા Gujarat and Gujarati 

આત્મકથન / સંસ્મરણો  My Blog in Gujarati 

*  *  *  *  * My Websites in English *  *  *  *  *

Indian Philosophy Simplified

Ancient Indian Scriptures 

*  *  *  *  *

આ ઉપરાંત ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય તથા ગુજરાતીપ્રતિભાપરિચયમાં શ્રી સુરેશભાઈ જાની અને અન્ય મિત્રો સાથે મારો યથાશક્તિ સહયોગ રહેલ છે.

..